สงครามอ่าวครั้งที่ 2 Top News 

สงครามอ่าวครั้งที่ 2

สงครามอ่าว ครั้งที่ 2 หรือ เรียกกันว่า สงครามอิรัก เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในประเทศอิรัก ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2546 โดยมีการรุกรานอิรักจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งในตอนนั้นมีประธานาธิบดี คือ จอร์จ ดับเบิลยู บุชและนายกรัฐมนตรี คือ โทนี แบลร์ เป็นผู้นำ

Read More