Top News 

สงครามอ่าว ครั้งที่ 1

สงครามอ่าวเปอร์เซีย เป็นสงครามระหว่าง อิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกกันว่า สงครามอ่าวเปอร์เซีย สงครามนี้ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ. 1980 โดยมีสาเหตุความขัดแย้งอยู่หลายเรื่อง 1.) ดินแดนบริเวณ ชัต อัล – อาหรับ ซึ่งดินแดนนี้มีแม่น้ำไทกรีสและยูเฟรทีสไหลมาบรรจบกัน ถือว่ามีดินแดนที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศนี้มาก ทำให้อิรักและอิหร่านต่างต้องการยึดเพื่อที่จะเอาไว้เป็นของตน 2.) ปัญหาเรื่องเชื้อชาติ ชาว

Read More
Top News 

ภูมิศาสตร์ สภาพอากาศ เศรษฐกิจสำคัญของประเทศอิรัก

วันนี้ผู้เขียนจะพาเพื่อนๆทุกคนไปรู้จักกับประเทศอิรัก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ภูมิศาสตร์ สภาพอากาศ หรือเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศอิรัก  เรามาดูกันดีกว่าว่าประเทศอิรักนั้นเป็นอย่างไร

Read More