Hot Topics Last News 

ไอเอสท้าทายตำรวจโลกอย่าง USA

ในช่วงเวลาไม่กี่เดือนมานี้ หลายคนจะได้ยินข่าวสื่อประโคมข่าวการต่อสู้ในอีรัก ซีเรีย ซึ่งสื่อตะวันตกก็มักเสนอแต่ข่าวส่วนใหญ่แต่เรื่องของกลุ่ม ไอเอส IS นักรบญีฮัด เพื่อจัดตั้งรัฐอิสลาม

Read More