Iraq-gg Last News Special Reports Top News 

อิรักฮึกเหิมสหรัฐพร้อมทำสงคราม

จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีต ปี พ.ศ.2533 อิรักได้เข้ายึดครองประเทศคูเวต ซึ่งสหรัฐอเมริกาโกรธมากและได้นำกำลังของฝ่ายพันธมิตร เข้าจู่โจมและผลักดันทหารของอิรักกลับประเทศ

Read More