Top News 

ภูมิศาสตร์ สภาพอากาศ เศรษฐกิจสำคัญของประเทศอิรัก

วันนี้ผู้เขียนจะพาเพื่อนๆทุกคนไปรู้จักกับประเทศอิรัก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ภูมิศาสตร์ สภาพอากาศ หรือเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศอิรัก  เรามาดูกันดีกว่าว่าประเทศอิรักนั้นเป็นอย่างไร

ประเทศอิรัก

คำขวัญ – “อัลเลาะห์ อัคบาร์”( เป็นคำอ่านในภาษา อาหรับ ซึ่งเป็นคำขวัญของประเทศอิรัก)

มีความหมายว่า “พระผู้เป็นเจ้าคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด”

สำหรับในประเทศอิรัก หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอิรัก (Republic of Iraq) นั้นเป็นประเทศในตะวันออกกลาง ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ครอบคลุมที่ราบลุ่มของแม่น้ำเมโสโปเตเมีย และคาดว่าเป็นบ่อเกิดของการเขียน และ อารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของโลกทางตะวันออกนั้น มีสองแม่น้ำหนักซึ่งเป็นแม่น้ำที่ทำให้ประเทศอิรักนั้นมีดินแดนที่สมบูรณ์อยู่บ้างนั้นก็คือ แม่น้ำไทกริส และ แม่น้ำ ยูเฟรตีส สภาพทางภูมิอากาศของอิรักนั้น เป็นทะเลทรายร้อยละ 40 ที่ราบสูง ยากมากในการทำการเกษตร ทำให้ประเทศอิรักนั้นต้องทำการนำเข้าสินค้าจากภาคทางการเกษตร อาทิ เช่น ข้าวเจ้า ข้าวสาลี และธัญพืช เป็นต้น

-อาณาเขตในทิศเหนือจรดประเทศตุรกี

-อาณาเขตในทิศตะวันออกจรดประเทศอิหร่าน

-อาณาเขตในทิศตะวันออกเฉียงใต้ จรดประเทศ คูเวต

-อาณาเขตในทิศใต้ จรดประเทศ ซาอุดิอาระเบีย

-อาณาเขตในทิศตะวันตกเฉียงใต้ จรดประเทศ จอร์แดน

-อาณาเขตในทิศตะวันตก จรดกับประเทศซีเรีย

มีเมืองหลวงคือ แบกแดด ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ การปกครองอยู่ในรูปแบบของ สาธารณรัฐ  มีประธานาธิบดี คือ บัรฮัม ศอเลียะห์ และมีนายกรัฐมนตรี คือ มุศเฎาะฟา อัลกาซิมี มีพื้นที่ในประเทศรวม 437,072 ตารางกิโลเมตร หรือราวๆ 168,754 ตารางไมล์ ประชากรจากผลการสำรวจในปี พ.ศ. 2548 มีประมาณ 26,074,906 คน ความหนาแน่นของจำนวนประชากร คือ 59 คน ต่อตารางกิโลเมตร หรือ 153 คน ต่อ ตารางไมล์  ซึ่งในปัจจุบันนั้น มีประชากรอิรัก ราว 36 ล้านคน ซึ่ง ราว 97 % เป็นชาวมุสลิมและได้แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ มุสลิมชีอะห์ (ร้อยละ 65 ) และ มุสลิมสุหนี่ (ร้อยละ 20 )นอกนี้ยังมีชาวเคิร์ด อยู่ในบริเวณของเคอร์ดิสถาน ซึ่งชาวเคิร์ดในประเทศอิรักนั้นมีอยู่ราวๆ 3,700,000คน ซึ่งนับเป็นกลุ่มคนที่น้อยมากในอิรัก และมีความขัดแย้งทางศาสนาและชาติพันธุ์ในอิรักไม่ว่าจะเป็นระหว่างชาวมุสลิมทั้ง 2 กลุ่ม หรือระหว่าง ชาวเคิร์ด กับรัฐบาลกลางของอิรักเองก็ตาม  สังคมของอิรักนั้นเรียกได้ว่าเป็นสังคมหลายชาติพันธุ์ เป็นเหตุมาจากพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่เป็นแหล่งอารยธรรมมาหลายพันปี และภาษาที่ใช้อย่างเป็นทางการของประเทศอิรักนั้นคือ ภาษาอาหรับ และส่วนภาษาอื่นที่ใช้กัน คือ ภาษาเคิร์ด

ว่าด้วยโครงสร้างของระบอบเศรษฐกิจในประเทศอิรัก ซึ่งเป็นแบบ สังคมนิยม รวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง นั้นก็คือรัฐบาลกลางของอิรัก  มีระบบรัฐสวัสดิการ ซึ่งมีการแจกจ่าย ข้าว น้ำตาล ยารักษาโรคบางชนิด นม และเสื้อผ้า รวมไปถึงเครื่องอุปโภค และบริโภค บางอย่าง ให้แก่ ประชาชน   เศรษฐกิจของอิรักนั้นเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะถูกกดดันเป็นอย่างมากสำหรับสังคมโลกโดยเฉพาะเหตุการณ์ในช่วงวิกฤติการณ์อ่าวเปอร์เซีย  รวมไปถึงสงครามอิรัก และ ช่วงเหตุการณ์ 9/11 ทำให้เศรษฐกิจในประเทศอิรักนั้นเรียกได้ว่าบอบช้ำเลยทีเดียว

ยุทธจักรปัจจัยทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศอิรักนั้นก็คือ “น้ำมัน” ประเทศอิรักนั้นจัดได้ว่าเป็นประเทศที่ได้ครอบครองน้ำมันเป็นอันดับที่ 2 ของโลก รองมาจากประเทศซาอุดิอาระเบียเลยทีเดียวสามารถที่จะผลิตได้มากถึง วันละ 2.58 ล้านบาร์เรลต่อวัน ส่งผลให้ประเทศอิรักนั้นได้กลายเป็นดินแดนที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจน้ำมันจากสหรัฐอเมริกาที่มุ่งหวังที่จะเข้าไปทำการกอบโกยทรัพยากรล้ำค่าอย่างทองคำดำในอิรัก

Related posts